Fundacja Akademii Nauki

w Toruniu

„Rozwiń Skrzydła”

Naturalny, zdrowy i szczęśliwy rozwój

dzieci i młodzieży.

Obszary naszej działalności

Obszary naszej działalności wyłoniły się

z ponad 20 lat doświadczenia w pracy edukacyjnej.

Są odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży

w zmieniającym się świecie.

Dzieci to przyszłość.

Czujemy się współodpowiedzialni za kształt tej przyszłość.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Dbamy o dobrostan psychiczny młodzieży poprzez poradnictwo, działania profilaktyczne, warsztaty .

Efektywna nauka

Rozwijamy naturalne predyspozycje dzieci do uczenia się, motywujemy i wzmacniamy poczucie własnej wartości, aby dzieci łatwiej radziły sobie w szkole, rozwijaniu swoich pasji, podejmowaniu wysiłku intelektualnego.

Rodzicielstwo

Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci, proponując im warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich i poradnictwo.

Konsultacje i warsztaty dla nauczycieli

Współpracujemy z pedagogami i nauczycielami, oferując im szkolenia wspierające relacje z uczniem i rodzicem. Doszkalamy ich w zakresie kompetencji miękkich dopasowanych do wymagań współczesnej kultury.

Komunikacja i relacje

Prowadzimy szkolenia miękkie usprawniające komunikację w różnych obszarach życia społecznego, a także działania integracyjne.

Rozwój osobisty

Promujemy rozwój osobisty, edukację, pracę nad sobą w celu osiągnięcia dobrostanu psychicznego i społecznego, ale też dla lepszej przyszłości nas wszystkich.

„Dzieci są istotami ludzkimi, którym należy się szacunek, wyższymi od nas ze względu na ich niewinność i większe możliwości ich przyszłości.”

Maria Montessori